Arbejdsskadeforsikring


Arbejdsskadeforsikring

Forsikringen dækker arbejdsskader, der sker, mens du udfører opgaver gennem Worksome – undtagen hvis skaden i forvejen er dækket af en anden forsikring.

Hvad dækker forsikringen?

Arbejdsskadeforsikringen dækker:

  • Behandlingsudgifter
  • Udgifter til forundersøgelser, operation og efterkontrol
  • Godtgørelse for varigt mén fra 5 %
  • Erstatning for erhvervsevnetab på 15 % af erhvervsevnen eller mere
  • Erstatning til den efterladte familie ved dødsfald

Forsikringen dækker ikke

Arbejdsskadeforsikringen dækker ikke eksperimentel behandling, kosmetisk behandling og organtransplantation.

Selvrisiko

Der er ingen selvrisiko på arbejdsskadeforsikringen.

Forsikringens vilkår

Dette er ikke en fuldstændig beskrivelse af forsikringen. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker, skal du læse forsikringens vilkår:

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Opret gratis jobopslag og få 5 bud på 24 timer. *

Det tager kun 5 minutter at komme i gang!

Opret gratis jobopslag Er du freelancer?