Mangfoldighed og socialt ansvar

Worksome består af 7 engagerede medarbejdere, som alle har underskrevet overholdelsen af vores interne guidelines:

 • Det er en holdning i Worksome, at vi som tredje part og rekrutteringsplatform skal afspejle det freelance jobmarked, vi arbejder i. Derfor er det Worksomes holdning, at vi skal afspejle mangfoldighed.
 • Det er Worksomes holdning, at vi som rekrutteringsplatform og tredje part har et væsentligt medansvar for det rummelige og mangfoldige arbejdsmarked.
 • Det er vores pligt at arbejde med kandidater uden hensyntagen til etnisk baggrund, sociale forhold, politiske tilhørsforhold, køn eller alder.
 • Worksome praktiserer disse holdninger i forhold til vores kunder såvel som i forhold til egne medarbejdere, hvor vi lægger vægt på en bred fordeling af kompetencer.

 

Mangfoldighed i Worksomes platform

 • Worksomes freelance specialister er aldersmæssigt fordelt fra 20-69 år.
 • Der er overordnet set en ligelig fordeling af kvinder og mænd.
 • Worksome anvender selv freelancespecialister.
 • Ca. 5 % af vores medarbejdere skal være af anden etnisk herkomst.
 • Worksome har løbende kandidater i internships, praktik og/eller fleksjob.

 

Miljøpolitik

Worksome arbejder for et bedre miljø og arbejdsmiljø og lader miljø-, helbreds- og sikkerhedshensyn have prioritet i vores beslutningsprocesser. Vi tager hensyn til beskyttelse af miljø og arbejdsmiljø til gavn for medarbejdere, kunder, kandidater, samarbejdspartnere samt lokalsamfund. Vi anser medarbejderne for at være vores vigtigste ressource.

Det indebærer, at vi:

 • Sørger for, at vores medarbejdere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø og i samarbejde med sikkerhedsorganisationen sikrer, at arbejdsmiljøet integreres i det daglige arbejde.
 • Arbejder på løbende miljø- og arbejdsmiljøforbedringer.
 • Motiverer vores medarbejdere til at tage ansvar og handle i alle spørgsmål, der vedrører vores egne kollegers og kunders sikkerhed.
 • Efterlever lovgivning, tilladelser og myndighedskrav.
 • Informerer åbent om miljø- og arbejdsmiljøpolitik og -indsats.

 

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2018

Worksome er en virksomhed, der har som kernekompetence at skabe positive forandringer for organisationer og mennesker på jobmarkedet. Vores væsentligste indvirkning på det omgivende samfund er inden for områderne mennesker og arbejdsmarked, og det er derfor også dér vores fokus er i CSR-arbejdet. Vi har udarbejdet skriftlige CSR guidelines, herunder tilmeldt sig FN’s Global Compact og underskrevet de bagvedliggende 10 principper.

Global Compacts principper, som Worksome har tilsluttet sig, involverer følgende 4 områder:

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder
 • Miljø
 • Anti-korruption

Opret gratis jobopslag og få 5 bud på 24 timer. *

Det tager kun 5 minutter at komme i gang!

Opret gratis jobopslag Er du freelancer?