Agile virksomheder Freelancere

Skaleret agil – buzzword eller nøglen til en forbedret konkurrenceevne? Interview med Majken Vildrik Thougaard

Mathias Linnemann

Vi lever i en en verden af omskiftelighed, hvor fleksibel og hurtig tilpasning til nye muligheder og udfordringer i stigende grad er et konkurrenceparameter. 

Det gamle paradigme bestående af en klar hierarkiske organisering med KPI’er og compliancekrav i en bureaukratisk opbygget ledelseskæde er under pres, og bliver i stigende grad erstattet af et ideal om agil organisering og ledelse.

Agile metoder opstod som et værktøj til IT udvikling, men er nu noget flere virksomhedsledere bestræber sig på at skalere ud i alle niveauer af organisationen, som et led i at opnå større omstillingsparathed og fleksibilitet i alt fra løsning af arbejdsopgaver til organisering.

I vores gratis webinar tirsdag den 26. maj 2020 kl. 10, kan du møde Majken Vildrik Thougaard til en snak om, hvordan agile metoder kan skaleres i virksomheder.

Majken er Ph.D. og har arbejdet med det agile område i mere end 15 år som Product Owner, ScrumMaster, Agile Coach og Agile Advisor og etablerede i 2017 VILMA Consulting, hvor hun er uafhængig agil rådgiver, coach, speaker og blogger på det agile område. 

 Du kan tilmelde dig webinaret her.

I denne blogpost har vi interviewet Majken, så du kan få en forsmag på, hvad hun vil tale om til webinaret.

 

Hvad er skaleret agil?

Agile metoder bruges for at realisere en større værdiskabelse tidligere. Ved at skalere agil, arbejder flere teams parallelt og koordineret mod den samme værdiskabelse, der derfor kan realiseres markant tidligere. Den kortere time-to-market medfører ydermere hurtigere feedback, og dermed kan yderligere produktforbedringer ligeledes implementeres tidligere.

Hvad betyder det for den måde virksomheder arbejder på? 

I Danmark ser vi at skaleret agil er udformet på mange forskellige måder. Fælles for dem er at teams arbejder agilt, og at der er koordinering på tværs af teams, så de alle arbejder ud fra samme opdaterede udgangspunkt mod det fælles mål.

Strukturelt ændres fra større projekter til mindre ”bidder” af produktforbedringer, og dermed kan kursen lettere justeres, også på den helt korte bane. For den enkelte bliver det enklere at relatere eget bidrag til virksomhedens samlede arbejde. Og de kortere beslutningsprocesser bidrager til øget medarbejdertilfredshed. 

Hvad er fordelene ved skaleret agil?

Når en virksomhed ændrer strukturen til skaleret agil og dermed tværfunktionelle teams, vil teams kunne arbejde med mange typer opgaver. I stedet for større projekter, nedbrydes arbejdet i mindre dele hvor de mest værdiskabende dele leveres først, uanset hvilket produkt- eller kompetenceområde de vedrører. Dele der kun bidrager med lille nettoværdi, prioriteres sidst.

En væsentlig fordel er bedre konkurrenceevne, da større værdiskabelser kan realiseres hurtigere. Eksempelvis kan tre teams på 10 uger levere nogenlunde hvad ét team kan levere på 30 uger, og dermed kan der skabes yderligere 20 ugers indtjeningsmulighed.

Hvor bruges det i Danmark?

Den finansielle sektor tog de agile metoder til sig først, og implementerede ligeledes de skalerede agile rammeværk som de første i Danmark. Flere forskellige rammeværk og hybrider anvendes, og har nu spredt sig videre til produktions-, transport/logistik-, medie- og større it-virksomheder. 

Hvad er udfordringerne ved at få implementeret skaleret agil i en virksomhed?

At implementere skaleret agil i en virksomhed er ikke i sig selv et mål, men kan være et middel til at opnå virksomhedens mål om fx at kunne agere hurtigere i en foranderlig verden.

Hvorfor er agilitet vigtigt i et forretningsperspektiv? 

En virksomheds konkurrenceevne hænger i høj grad sammen med at kunne finde og udnytte markedspotentialet når det er der. Ved at arbejde efter agile principper er virksomheden klar til at skifte kurs hurtigere, og dermed udnytte markedspotentialet. 

Har du nogle gode råd til virksomheder, der gerne vil skalere agil?

Afklar hvad I som virksomhed ønsker at opnå og formulér visionen for det. Opsøg viden og sparring til hvilke agile og skalerede agile muligheder der findes, og hvad der passer bedst til de mål I ønsker at indfri. Først derefter bør metode vælges.

Start den agile rejse ved at arbejde agilt med selve transformationen – så har I allerede fået øvelse inden det kommer til jeres forretningskritiske områder. For hvem har lyst til at teste i produktion, hvis det kan undgås?

 

 Du kan høre meget ved at tilmelde dig webinaret her.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Opret gratis jobopslag og få 5 bud på 24 timer. *

Det tager kun 5 minutter at komme i gang!

Opret gratis jobopslag Er du freelancer?