Vilkår for Worksome InstaPay


Vilkår for Worksome InstaPay

Gældende pr. 12. januar 2018

 1. Når du klikker på knappen “Ja tak” og tilmelder dig Worksome InstaPay, accepterer du disse gældende vilkår for udbetaling via Worksome InstaPay.
 2. Hvis du tilmelder Worksome InstaPay på en enkelt opkrævning, vil fremtidige opkrævninger blive håndteret som en sædvanlig opkrævning i Worksome uden InstaPay, dvs. med udbetaling, når virksomheden har betalt deres faktura fra Worksome.
 3. Hvis du tilmelder Worksome InstaPay på en kontrakt, vil samtlige fremtidige opkrævninger under kontrakten automatisk indgå i din aftale om InstaPay og falde ind under disse vilkår.
 4. Du kan altid annullere din tilmelding til Worksome InstaPay på fremtidige opkrævninger sålænge opkrævningerne ikke er godkendt
 5. Hvis du har tilmeldt dig Worksome InstaPay på en opkrævning, enten som en enkelt tilmelding eller under en tilmelding på en kontrakt, og den er blevet godkendt af virksomheden, er det ikke muligt at annullere din udbetaling eller det tilknyttede gebyr for EkspressPay på den pågældende opkrævning.
 6. Worksome InstaPay er kun muligt på opkrævninger til virksomheder, der er godkendt til InstaPay af Worksome.
 7. Freelanceren skal være momsregistreret med eget gyldigt CVR-nummer for at kunne tilmelde sig Worksome InstaPay.
 8. For at afregne udført job og modtage udbetaling, skal freelanceren oprette en opkrævning til virksomheden i jobdialogen og virksomheden skal derefter godkende opkrævningen i jobdialogen.
 9. Beløbet tilskrives med det samme din konto i Worksome. Under Din saldo kan du anmode om udbetaling til bank.
 10. Beløbet der kan udbetales svarer til opkrævningens total fratrukket Worksomes faste provision og et Worksome InstaPay gebyr.
  • Gebyret for Worksome InstaPay udgør 2,9 % af opkrævningens totalbeløb
  • Provision for job taget via Worksome udgør 4 % af opkrævningens totalbeløb
  • Gebyr og provision ligger fast i det øjeblik en opkrævning oprettes og tilmeldes InstaPay uanset evt. ændringer i fremtidige vilkår.
 11. Udbetalinger er altid inkl. moms.
 12. Udbetaling til bank igangsættes på bankdage indenfor 24 timer efter anmodning.
 13. Worksome tager forbehold for, at virksomheden har berettiget indsigelse mod betaling af fakturaen eller af andre gyldige årsager ikke betaler på trods af, at de har godkendt opkrævningen. I sådanne tilfælde kan Worksome kræve det udbetalte beløb betalt tilbage fra freelanceren.
  Gyldige årsager kan være en af de herunder listede men ikke eksklusivt:

  • Opkrævningen er oprettet ved en fejl.
  • Der er fejl i opkrævningen.
  • Det opkrævede arbejde matcher ikke det udførte arbejde i timer eller leverance.
  • Der er opstået en tvist om det udførte arbejde.
 14. Tilmeldinger til Instapay kan på ethvert tidspunkt ophæves af Worksome forud for den endelige udbetaling til freelancerens bankkonto.
  • Årsager til at ophæve aftalen kan være en af de herunder listede men ikke eksklusivt:
   • Worksome vurderer virksomhedens kreditværdighed til at være for lav
   • Worksome forudser at virksomheden ikke betaler jf. pkt 13.
  • Worksome forbeholder sig ret til at foretage en ny vurdering af virksomhedens kreditværdighed forud for enhver udbetaling uanset virksomhedens tidligere status og uanset tidligere Instapay udbetalinger under samme kontrakt.
  • I det tilfælde at betalinger er gennemført i Worksomes egne systemer men ikke udbetalt til bank, når aftalen ophæves, tilbageføres tilknyttede transaktioner i Worksome og freelanceren friholdes alle gebyrer, der vedrører den aktuelle Instapay-betaling.
 15. Worksomes vilkår for brug af tjenesterne samt den standardaftale, freelanceren har indgået med Worksome og virksomheden ved påtagelse af jobbet, gælder derudover altid.

 

København, januar 2018

Opret gratis jobopslag og få 5 bud på 24 timer. *

Det tager kun 5 minutter at komme i gang!

Opret gratis jobopslag Er du freelancer?