Ulykkesforsikring


Ulykkesforsikring

Du er omfattet af ulykkesforsikringen, mens du udfører opgaver gennem Worksome – altså ulykker i arbejdstiden og på den direkte vej til og fra arbejde.

Hvad dækker forsikringen?

Ulykkesforsikringen dækker:

 • Invaliditet som følge af et ulykkestilfælde. Det er en forudsætning at skaden er en direkte følge af ulykken, og at det varige mén udgør mindst 5 %.
 • Død efter en ulykke
 • Tandskade: Rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af en ulykke – inkl. skader på tandproteser, hvis de beskadiges, mens de sidder i munden
 • Briller/kontaktlinser, der bliver beskadiget i forbindelse med personskade eller ved slag mod ansigtet, mens brillerne/linserne sidder på næsen/i øjnene
 • Strakserstatning efter ulykker, hvor du:
  • Brækker knogler
  • Får revet korsbånd helt eller delvist over
  • Får revet en akillessene eller et sideledbånd i et knæ helt over
  • Får brug for akut psykologisk krisehjælp: Dækker indtil 10 timers konsultation hos en psykolog, hvis du har været udsat for livsfare eller direkte impliceret i en ulykke

Forsikringen dækker ikke

Ulykkesforsikringen dækker ikke skader, der sker som følge af sygdom.

Sum

Forsikringen dækker med en sum på 500.000 kr. Hvis du fx får 10 % varigt mén, får du 10 % af summen.

Selvrisiko

Der er ingen selvrisiko på ulykkesforsikringen.

Opret gratis jobopslag og få 5 bud på 24 timer. *

Det tager kun 5 minutter at komme i gang!

Opret gratis jobopslag Er du freelancer?